2006/Oct/30

:: โครงสร้างของอักษรคันจิ ::

อักษรคันจิกว่า 95% จะประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป หนึ่งในสองส่วนนี้มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลัก หรือรากคันจิ เรียกว่า บุชุ (bushu)

บุชุ หมายถึง ส่วนของคันจิที่เป็นตัวบ่งชี้ความหมายคร่าวๆของอักษรตัวนั้น ซึ่งอาจปรากฎอยู่ข้างซ้าย ข้างขวา ข้างบน หริอข้างล่าง ของตัวอักษรก้ได้ทั้งสิ้น อักษรคันจิบางตัวเป็นรากหรือบุชุด้วยตัวมันเอง

การวางตำแหน่งของ บุชุ โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 10 แบบ คือ

1. ทางซ้าย (เฮน หรือเบน) เช่น ตัว อยู่ทางซ้ายของ

2. ทางขวา (ทสึคุริ หรือ ทซึคุริ) เช่น ตัว อยู่ทางขวาของ

3. ข้างบน (คัมมุริ) เช่น ตัว อยู่บน

4. ข้างใต้ (อาชิ หรือชิตะ) เช่น ตัว อยู่ใต้ 貿

5. แขวนอยู่ทางซ้าย (ทาเระ หรือดาเระ) เช่น ตัว 广แขวนอยู่ทางซ้าย

6. ครอบคว่ำ (คามาเอะ หรืองามาเอะ) เช่น ตัว ครอบอยู่บน

7. สอดอยู่ทางซ้าย (เงียว) เช่น ตัว สอดอยู่ทางซ้ายของ

8. ครอบทางซ้าย (คามาเอะ หรืองามาเอะ) เช่น ตัว ครอบทางซ้ายของ

9. ประกบสองข้าง (คามาเอะ หรืองามาเอะ) เช่น ตัว ประกบสองข้างของ

10. ล้อมรอบ (คามาเอะ หรืองามาเอะ) เช่น ตัว ล้อมรอบ

การผสมผสานของอักษรคันจิ

อักษรคันจิมีวิธีผสมผสานของตัวบุชุ และส่วนอื่นๆแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

1. รูปธรรม + รูปธรรม = รูปธรรม เช่น คน + ภูเขา = ผู้วิเศษ

2. รูปธรรม + รูปธรรม = นามธรรม เช่น คน + ต้นไม้ = การพักผ่อน

3. นามธรรม + รูปธรรม = นามธรรม เช่น กำลัง + ปาก = เพิ่ม

4. รูปธรรม + นามธรรม = รูปธรรม เช่น พระอาทิตย์ + การเกิด = ดวงดาว

5. นามธรรม + นามธรรม = นามธรรม เช่น งาน + กำลัง = ผลงาน 功

++++++++++++++++++++++++++++

Credit :: http://www.geocities.com/kanjithai/


edit @ 2006/10/30 20:20:09

Comment

Comment:

Tweet


เสียจัยด้วยนะ ที่ไม่ได้เข้ามาอัพเลย ว่างๆจะเข้ามาใหม่
#2 by เว็บมาสเตอร์ (124.157.137.199) At 2007-08-21 20:42,
อ้าว!!!!!!!

รอดูอยู่นะคะ

#1 by ||┃Junshoku|┃||┃ At 2006-10-30 14:45,